Onze uitgangspunten

Een gezinshuis is voor ons een huis waar kinderen en jongeren, die door omstandigheden niet meer bij hun familie kunnen wonen, een nieuw “thuis” kunnen vinden.

Wat vinden wij belangrijk?

 • Een plek waar jongeren onbezorgd en zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien.
 • Gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet.
 • De gewone dagelijkse dingen samen doen.
 • Aandacht en tijd voor elkaar.
 • Gezelligheid, sfeer en humor.
 • Respect voor jezelf en voor elkaar.
 • Ruimte voor ieders eigen achtergrond en familie.
 • Eerlijk en open met elkaar om gaan.
 • Jezelf kunnen zijn.
 • Eigen keuzes leren maken.
 • Uitgaan van mogelijkheden.
 • Samen zoeken naar nieuwe kansen.
 • Regelmaat en structuur in het dagelijks leven.
 • Begeleiding en hulp waar dat nodig is.
 • Doorgroeien naar meer zelfstandigheid.

Het leven in ons gezinshuis lijkt veel op het reilen en zeilen van een “gewoon” gezin. De kinderen gaan naar school, ze helpen mee met kleine klusjes in huis, ze gaan naar sport of naar een club, vriendjes en vriendinnetjes komen langs, we kijken samen tv of spelen een spelletje. Verjaardagen en andere feestdagen worden gevierd. Natuurlijk gaan we ook regelmatig er op uit: gewoon naar het bos, naar een pretpark, logeren bij oma Miep (de moeder van Marjanne) of samen op vakantie. En verder lekker buiten spelen in het zwembad of op de trampoline. Eigenlijk heel gewoon dus, maar voor ons ook heel bijzonder!
We genieten volop van de belevenissen en verhalen van de kinderen en het soms even lekker gek doen met z’n allen (bijvoorbeeld een watergevecht op een warme zomerdag).

Naast dit zo gewoon mogelijk samenleven in een soort gezinsverband, heeft het gezinsouder zijn natuurlijk ook een professionele kant. Samen met anderen (voogden, hulpverleners, therapeuten en gedragsdeskundigen) proberen wij de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen en jongeren zó vorm te geven, dat zij in hun ontwikkeling gestimuleerd worden. Wij dragen hiervoor zorg door onze eigen kennis en vaardigheden regelmatig op te frissen en verder uit te bouwen, bijv. door het volgen van studiedagen en overlegmomenten met andere gezinshuisouders. We zijn geregistreerd als jeugd-en gezinsprofessional bij het SKJ (kwaliteitsregister Jeugd). In oktober 2016 vond er een onaangekondigde toetsing kleinschalige jeugdhulp met verblijf plaats op De Voortse Hoeve (door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Het rapport van deze toetsing is na te lezen op de website van de Inspectie.

Voor ieder kind wordt er een ondersteuningsplan opgesteld, in samenspraak met de wettelijk vertegenwoordiger, andere direct betrokkenen en de gedragsdeskundige (van Dichterbij of UniK). Ook de kinderen zelf proberen we actief te betrekken bij het opstellen van dit plan. In dit plan wordt beschreven welke hulp een kind nodig heeft en aan welke doelen we de komende periode gaan werken. Dit plan wordt ieder kwartaal met de betrokkenen geëvalueerd.

Wij vinden het belangrijk dat er voor de kinderen weer rust en stabiliteit in hun leven komt. Omdat deze kinderen vaak al met veel verschillende mensen te maken hebben, proberen we het kringetje medewerkers in het gezinshuis zo klein mogelijk te houden. Dit zorgt voor korte, duidelijke lijnen. Wij zijn er met z’n tweeën voor de kinderen.  We hebben twee medewerksters die zo nu en dan meedraaien in het gezinshuis. Daarnaast hebben we nog een paar vaste mensen die ons helpen met het schoonhouden van het huis, de was en het tuinonderhoud.